Sijoittaminen kanssamme

Sijoittaminen kanssamme

Pitkä kokemuksemme loppusijoittajana mahdollistaa vaativimpien instituutio- ja yksityissijoittaja-asiakkaidemme tarpeiden ja vastuiden ymmärtämisen.


Keskeiset vahvuutemme

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön sijoitusosaamisen, joka on tehnyt Sampo-konsernista yhden Pohjoismaiden arvostetuimmista instituutiosijoittajista.
Taustamme loppusijoittajana mahdollistaa vaativimpien sijoittaja-asiakkaiden tarpeiden ja vastuiden ymmärtämisen.
Neuvonantomme nojaa vuosikymmenten saatossa saavutettuun syväosaamiseen kaikista keskeisimmistä omaisuuslajeista.

Mandatum Asset Management hallinnoi yhteensä 29 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, joka jakautuu keskeisiin ydinosaamisalueisiimme: yrityslainasijoituksiin, vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja aktiiviseen valintaan perustuviin osakesijoituksiin.

Tuotteemme ja neuvonantomme pohjautuvat tapaamme sijoittaa Sampo-konsernin tasevarallisuutta. Tarjoamme asiakkaillemme ainoastaan sijoituskohteita, joissa näemme itse mahdollisuuksia loppusijoittajana. Tämä mahdollistaa poikkeukselliset skaalaedut ja takaa yhteisen intressin onnistua asiakkaidemme rinnalla.

Olemme sijoittaneet ydinosaamisalueillemme yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja tuottohistoriamme on ollut vahva yli markkinasyklien. Pitkä kokemus, suuret resurssit ja laaja verkosto ammattimaisimpia yhteistyökumppaneita mahdollistavat houkuttelevien sijoitusmahdollisuuksien tarjoamisen myös asiakkaillemme.

Graafi 2022.png


Sijoitusfilosofiassamme korostuvat seuraavat asiat

Sijoituskohdevalinta
Yksittäisten sijoituskohteiden syvällinen analysointi ja riskin määrittäminen on lähtökohta sijoitussalkun muodostukseen.
Opportunismi
Halu ja kyky toimia silloin, kun markkinatilanne tarjoaa mahdollisuuksia.
Kärsivällisyys
Hyödynnämme pitkää sijoitushorisonttiamme mahdollisimman tehokkaasti.

Keskeisimmät sijoitusluokkamme

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön osaamisemme kaikista omaisuuslajeista, joista meille keskeisimmät ovat:


Esimerkkejä toteuttamistamme strategioista

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden sijoittaa mm. seuraaviin omaisuuslajeihin ja kohteisiin:

Lisätietoa osake- ja korkorahastoistamme (UCITS) löydät täältä ja kiinteistöihin sijoittavasta erikoissijoitusrahastosta (AIF) täältä.


Vastuullinen sijoittaminen

Mandatum Asset Management on allekirjoittanut UNPRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä huomioimaan sijoitusten taloudelliset, sosiaaliseen vastuuseen sekä ympäristövaikutuksiin liittyvät seuraukset. Uskomme vastuullisesti toimivien yhtiöiden tuottavan pitkällä tähtäimellä paremmin sijoituskohteina.

Sijoituspäätöksiä tehdessä arvioimme taloudellisten tekijöiden lisäksi aina myös kestävän kehityksen vaikutuksia. Monitoroimme sijoituskohteitamme koko niiden elinkaaren ajan ja arvioimme niiden vastuullisuuteen liittyvät riskit ja pyrimme osaltamme vaikuttamaan niihin.

Huomattavana toimijana ja omistajana kannamme erityistä vastuuta vastuulliseen sijoittamiseen liittyvien kansainvälisten ja alati kehittyvien käytäntöjen luomisessa. Toteutamme vastuullista sijoittamista käymällä aktiivista vuoropuhelua sijoituskohteiden kanssa ja noudattamalla omia vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme ja sitä kautta hallitsemaan riskejä ja niiden vaikutuksia tuottoon.

Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet