Artikkelit

Artikkelit

Whitepaper - 24.1.2024

Eurooppalaisilla Seniorlainoilla korkein tuotto sitten 2009 ja näkymät edelleen suotuisat

Viime vuoden artikkelissa, jossa myös esittelimme omaisuusluokan, annoimme erittäin optimistisen näkemyksen eurooppalaisten senior-lainojen tuotto-odotuksista vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin perustuen skenaarioanalyysiimme sekä vuoden 2022 lopun markkinahintaan ja tuottotasoon (YTM(1)). Tänä vuonna käsittelemme vuoden 2023 suurimpia markkinateemoja ja -tapahtumia sekä tarkastelemme näkymiä vuodelle 2024.

Lue lisää
Whitepaper - 4.12.2023

Kiinteistöjen value add -sijoittaja on core-sijoittajaa paremmassa asemassa lähes kaikissa markkinaolosuhteissa

Mandatum Asset Management on merkittävä kiinteistösijoittaja yli miljardin euron kiinteistösijoituksillaan, jotka jakaantuvat sekä kotimaisiin että kansainvälisiin sijoituskohteisiin. MAMilla on pitkäaikaiset suhteet vakiintuneiden, eurooppalaisten kiinteistöalan toimijoiden kanssa ja se on keskittynyt value add -strategialla sijoittaviin managereihin. Nykyisen markkinaympäristön huomioivan näkemyksemme mukaan value add -strategia pystyy vastaamaan tulevaisuuden kysyntään, minkä lisäksi se sopii keskipitkän aikavälin sijoituksia tekevälle sijoittajalle core-strategiaa paremmin.

Lue lisää
WHITEPAPER - 5.9.2023

Case-esimerkki: MAMin aktiivinen ESG-työ Incus Capitalin kanssa

Kesäkuussa 2022 MAM teki sijoituksen Incus European Credit Fund IV -rahastoon, joka sijoittaa eteläeurooppalaisiin, reaalivakuudellisiin private debt -transaktioihin. Rahasto sijoittui heikosti MAMin ESG-arvioinnissa, minkä myötä MAM aloitti aktiivisen yhteistyön managerin ESG-prosessien ja käytäntöjen kehittämiseksi.

Lue lisää
Blogi - 29.6.2023

Pohjoismaista parrasvaloihin

Mandatumin Nordic High Yield -rahasto palkittiin toukokuussa Euroopan parhaana high yield -joukkovelkakirjalainoihin sijoittavana rahastona kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Eli samaisella aikavälillä, jolloin maailmassa möyri niin korona, inflaatio ja korkeat korot sekä sota. Rahastosta vastaava seniorisalkunhoitaja Juhani Lehtonen tekee katsauksen viime vuosiin blogikirjoituksessaan.

Lue lisää
Whitepaper - 31.5.2023

Private Debt on hyötynyt markkinaheilunnasta – Volatiili markkina tarjoaa ostomahdollisuuksia

Private debt on omaisuusluokkana erittäin monitahoinen ja se usein hyötyy volatiilista markkinasta. Mandatum Asset Management uskoo, että sijoitusten systemaattinen hajauttaminen suoriin lainoihin (direct lending) ja opportunistisiin strategioihin on ensiarvoisen tärkeää, jotta markkinatilanteen tarjoamista mahdollisuuksista saa täyden hyödyn. Eri private debt -strategioiden tuotto riippuu eri markkinatilanteista, mikä pätee sekä uusiin sijoituksiin että jo olemassa oleviin. Hajautetun private debt -ohjelman tarjoama etulyöntiasema perustuu jatkuvaan hajautukseen eri strategioihin ja vuosikertoihin.

Lue lisää
WHITEPAPER - 31.1.2023

Eurooppalaiset senior-lainat: houkutteleva omaisuusluokka, nyt poikkeuksellisen korkealla tuottotasolla

Eurooppalaiset senior-lainat tarjoavat mielenkiintoisen elementin credit-salkun high yield -allokaation hajauttamiseen. Vaihtuvakorkoisina sijoitusinstrumentteina ne pärjäsivät suhteellisesti tarkasteltuna hyvin myös vuosien 2021–22 haastavassa korkoympäristössä, ja leventyneet luottoriskipreemiot ja viitekorkojen nousu tarjoavat edelleen houkuttelevan sijoitusmahdollisuuden korkealla tuottotasolla. Havainnollistava skenaarioanalyysimme avaa tarkemmin omaisuusluokan tuotto-odotuksia huomioiden myös luottotapahtumien määrän mahdollisen lisääntymisen.

Lue lisää
WHITEPAPER - 12.9.2022

Suomen yritysekosysteemi synnyttää lupaavia kasvuyrityksiä

Suomen elinvoimainen startup-yritysten muodostama toimintaympäristö tarjoaa suotuisan ekosysteemin myös kasvuyritysten kehityksen vauhdittamiseen. Kotimaisten sijoittajien lisäksi Suomen startup-kentällä toimii useita ulkomaisia sijoittajia, ja ulkomaisen pääoman osuus käynnistys- ja kasvuvaiheen yritysten rahoituksessa on huomattava.
Sen sijaan Suomesta puuttuvat lähes kokonaan kasvuyrityksiin merkittävän kokoluokan sijoituksia tekevät ja yrityksiä aktiivisesti kehittävät paikalliset managerit, jotka tuntisivat laajasti sekä toimialan että markkinan. Mandatum Asset Management Private Equity (MAM PE) on pohjoismainen pääomasijoittaja, jolla on pitkä kokemus kasvuyrityksiin sijoittamisesta ja niiden tukemisesta. MAM PE on aktiivinen vähemmistöomistaja, joka tekee huomattavan kokoisia (10–30 M€) sitoumuksia ja tukee yrityksiä niiden arvonluontityössä.

Lue lisää
CASE STUDY UPDATE - 15.2.2022

Private Debt -ohjelma vs. EUR High Yield

Viime kesänä julkaisemamme artikkelin jälkeen Private Debt -ohjelmamme on jatkanut ylituottoaan verrattuna julkisen markkinan verrokkiinsa, EUR High Yield -indeksiin. Vahvaa tuottoa selittävät salkussa tapahtuneet realisoinnit sekä kypsän portfolion arvonnousu viimeaikaisesta aktiviteetista johtuen. Lisäksi ohjelman uusi sijoitussegmentti, private equity -portfoliorahoitus, on tuottanut hyvin.

Lue englanninkielinen artikkeli
WHITEPAPER - 15.2.2022

Vastuullisuusperiaatteiden toteutuminen Private Debt -ohjelmassamme

Mandatum Asset Managementilla (MAM) on vahva osaaminen ja yli 10 vuoden kokemus ESG-integraatiosta eli vastuullisuustekijöiden huomioon ottamisesta sijoitustoiminnassa. Sijoituskohteita valitessamme emme keskity ainoastaan taloudellisiin tuloksiin, vaan lisäksi tunnistamme ja huomioimme sijoituskohteiden ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Merkittävä osa sijoituksistamme ja toiminnoistamme on sitoutunut edistämään taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä.

Lue lisää
ARTIKKELI - 26.4.2021

Hajautettu Private Debt -ohjelma työkaluna defensiivisessä sijoittamisessa

Valtiot rokottavat kansalaisiaan kilvan ja paluu normaaliin häämöttää. Edelleen on kuitenkin epäselvää, miltä normaali – tai uusi normaali – tulee näyttämään. Pandemia-aika on jo osoittanut, että private debt - omaisuusluokalla, ja etenkin hajautetuilla ohjelmilla, on tiettyjä etuja tällaisessa ympäristössä verrattuna esimerkiksi private equityyn tai suljettuihin kiinteistörahastoihin.

Lue englanninkielinen artikkeli