Mandatum Fund Management S.A.

Mandatum Fund Management S.A.

Mandatum Fund Management S.A. on Mandatum Asset Managementin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka hallinnoi Mandatum Asset Managementin UCITS-rahastoja Luxemburgissa.


Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund
sijoittaa valikoidusti pohjoismaisiin High Yield -yrityslainoihin. High Yield -yrityslainat ovat tyypillisesti korkean tuotto-odotuksen ja tavanomaista korkeamman riskin sijoituskohteita.

Avaintietoesite (KIID) A EUR cap.
Avaintietoesite (KIID) B EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum Life Nordic High Yield Total Return Fund

Mandatum Life European Small & Midcap Equity Fund
sijoittaa eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pienyhtiöiden kasvupotentiaali ja tuotto-odotus ovat usein suurempia kuin isoilla, asemansa vakiinnuttaneilla yhtiöillä.

Avaintietoesite (KIID) S1 EUR cap.
Avaintietoesite (KIID) S3 EUR cap.
Avaintietoesite (KIID) F1 EUR cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) F2 EUR cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) F3 EUR cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) FS I EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum Life European Small & Midcap Equity Fund

Mandatum Life Stamina Equity Fund
on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoituksissa painotetaan keski-eurooppalaisia yhtiöitä, jotka toimivat suhteellisen suhdannevakailla aloilla, ja joilla on vahva markkina-asema sekä määrätietoista, kestävää ja pitkäjänteistä toimintaa.

Avaintietoesite (KIID) F1 EUR cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) F2 EUR cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) F3 EUR cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) S1 EUR cap.
Avaintietoesite (KIID) FS I EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum Life Stamina Equity Fund

Mandatum Life Slim Tail US Long/Short Equity Fund
sijoittaa Yhdysvaltain osakemarkkinoille systemaattisen sijoitusprosessin avulla. Rahasto pyrkii välttämään suuret osakekurssien pudotukset ja hyötymään osakekurssien noususta täysimääräisesti.

Avaintietoesite (KIID) A USD cap.
Avaintietoesite (KIID) B USD cap.
Avaintietoesite (KIID) S USD cap.

Mandatum Life Slim Tail World Equity Fund
sijoittaa maailman osakemarkkinoille systemaattisen sijoitusprosessin avulla. Rahasto pyrkii välttämään suuret osakekurssien pudotukset ja hyötymään osakekurssien noususta täysimääräisesti.

Avaintietoesite (KIID) A USD cap.
Avaintietoesite (KIID) B USD cap.
Avaintietoesite (KIID) B USD cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) S USD cap.

Mandatum Life Fixed Income Total Return Fund sijoittaa maailmanlaajuisesti yritys- ja valtionlainamarkkinoille. Rahasto hallitsee sijoitustensa riskiä huolellisen sijoitusprosessin ja sijoituskohdevalinnan kautta. Rahasto tavoittelee keskipitkän aikavälin korkosijoituksille tyypillistä tuottoa, jonka se pyrkii saavuttamaan riskien suhteen maltillisilla sijoituskohteilla ja hajauttamalla rahat rahaston sääntöjen mukaisesti.

Avaintietoesite (KIID) A EUR cap.
Avaintietoesite (KIID) C EUR cap.
Avaintietoesite (KIID) I2 EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum Life Fixed Income Total Return Fund

Mandatum Life Managed Futures Fund Rahaston tavoitteena on pääoman pitkän aikavälin kasvu sijoittamalla likvideihin futuureihin sekä pitkiä että lyhyitä positioita käyttäen. Rahasto pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa ensisijaisesti systemaattisilla momentum-lähtöisillä sijoitusmenetelmillä.

Avaintietoesite (KIID) A USD cap. perf.
Avaintietoesite (KIID) X USD cap.

Mandatum Life SICAV-UCITS

Rahastoon liittyvää tietoa:

Säännöt (Prospectus)
Yhtiöjärjestys (Articles of Association)
Vuosiraportti (Annual Report)
Puolivuosiraportti (Semi-Annual Report)
Vastuullisen sijoittamisen politiikka (Responsible Investment Policy)
Swing Pricing Information
Engagement Policy
Annual Disclosure of the Implementation of the Engagement Policy

 

Vastuullinen sijoittaminen

Mandatumin vastuullisen sijoittamisen politiikassa kuvataan, miten vastuulliseen sijoitustoimintaan on sitouduttu, miten sitä toteutetaan sijoituspäätöksissä sekä miten siitä raportoidaan.

Lue lisää

Yritystietoa

Rahastojen hallinnointiyhtiö:  
Mandatum Fund Management S.A.
Osoite: 53 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, Luxembourg.

Media

Investors Complaints' Handling Policy
Remuneration Policy
Voting rights and engagement policy