Mandatum Fund Management S.A.

Mandatum Fund Management S.A.

Mandatum Nordic High Yield Total Return Fund
investerar selektivt i nordiska High Yield-företagsobligationer. High Yield-företagsobligationer är vanligtvis investeringsobjekt med hög förväntad avkastning samt högre risk än normalt.

Investerarens nyckelinformation (KID) A EUR cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) B EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum Nordic High Yield Total Return Fund

Mandatum European Small & Midcap Equity Fund
investerar i små och medelstora europeiska företag. Små företag har ofta större tillväxtpotential och högre förväntad avkastning än stora, etablerade företag.

Investerarens nyckelinformation (KID) S1 EUR cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) S3 EUR cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) F1 EUR cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) F2 EUR cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) F3 EUR cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) FS I EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum European Small & Midcap Equity Fund

Mandatum Stamina Equity Fund
investerar i centraleuropeiska bolag som är verksamma inom relativt konjunkturstabila branscher, och som har en stark marknadsställning samt driver en målmedveten, hållbar och långsiktig verksamhet.

Investerarens nyckelinformation (KID) F1 EUR cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) F2 EUR cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) F3 EUR cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) S1 EUR cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) FS I EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum Stamina Equity Fund

Mandatum Slim Tail US Long/Short Equity Fund
investerar i den amerikanska aktiemarknaden genom en systematisk investeringsprocess. Fonden försöker undvika stora fall i aktiekurser samt dra största möjliga nytta av stigande aktiekurser.

Investerarens nyckelinformation (KID) A USD cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) B USD cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) S USD cap.

Mandatum Slim Tail World Equity Fund
investerar i världens aktiemarknader genom en systematisk investeringsprocess. Fonden försöker undvika stora fall i aktiekurser samt dra största möjliga nytta av stigande aktiekurser.

Investerarens nyckelinformation (KID) A USD cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) B USD cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) B USD cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) S USD cap.

Mandatum Fixed Income Total Return Fund investerar globalt på företags- och statsobligationsmarknaden. Fonden hanterar risken i sina investeringar genom en omsorgsfull process för val av investeringsobjekt. Fonden eftersträvar en avkastning som är typisk för medellånga ränteinvesteringar genom en diversifierad portfölj med måttlig risk i enlighet med fondens stadgar.

Investerarens nyckelinformation (KID) A EUR cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) C EUR cap.
Investerarens nyckelinformation (KID) I2 EUR cap.

Sustainability-related disclosure of Mandatum Fixed Income Total Return Fund

Mandatum Managed Futures Fund Fondens målsättning är att utöka kapitalet på lång sikt genom att investera i likvida futurer med användning av både långa och korta positioner. Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål i första hand genom systematiska, momentumbaserade investeringsmetoder.

Investerarens nyckelinformation (KID) A USD cap. perf.
Investerarens nyckelinformation (KID) X USD cap.

Mandatum SICAV-UCITS

Information om fonden:

Prospectus
Articles of Association
Annual Report
Semi-Annual Report
Responsible investment Policy
Swing Pricing Information
Engagement Policy
Annual Disclosure of the Implementation of the Engagement Policy