Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II on sopinut lähes 200 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä

29.8.2022

Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahasto on allekirjoittanut lainasopimuksen pohjoismaisen pankkiryhmittymän kanssa. Uudet rahoittajakumppanit Danske Bank, SEB ja Swedbank, tarjoavat Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahastolle kiinteistövakuudellista lainaa nykyisen lainan uudelleenjärjestelemiseksi ja rahaston tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi.

Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahasto sijoittaa kotimaisiin kiinteistöihin alueellisissa kasvukeskuksissa. Rahaston sijoitusfilosofian keskiössä ovat aktiivista otetta vaativat ja hyvää kassavirtaa tarjoavat kiinteistökohteet, joissa on usein pidemmän aikavälin jalostuspotentiaalia.

Nyt solmittu 194 miljoonan rahoitusjärjestely mahdollistaa Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II -erikoissijoitusrahaston kasvun, sekä tukee erikoissijoitusrahastojen asemaa Suomen kiinteistösektorissa.  

”Tavoitteenamme on pitkäaikainen yhteistyö rahoittajakumppaneiden kanssa. Näemme kotimaisessa kiinteistömarkkinassa hyviä mahdollisuuksia, sillä tämän tyyppiseen erikoissijoitusrahastoon löytyy erilaisissa markkinatilanteissa kohteita. Meillä on laajat resurssit ja kokenut sijoitustiimi, mikä mahdollistaa rahaston varojen sijoittamisen myös aktiivista hoitamista ja kehittämistä vaativiin kohteisiin”, Mandatum Asset Managementin Senior Portfolio Manager Risto Aro kertoo.

Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II on avoin merkinnöille neljä kertaa vuodessa, kunkin kvartaalin viimeinen päivä, jonka lisäksi rahastossa järjestetään ylimääräinen merkintäikkuna 31.8.2022.

 

Lisätiedot:

Lauri Vaittinen, toimitusjohtaja, Mandatum Asset Management, lauri.vaittinen@mandatumam.com, 050 382 1674

Risto Aro, Senior Portfolio Manager, Mandatum Asset Management, risto.aro@mandatumam.com, 050 420 3950

Erikoissijoitusrahasto Mandatum Am Suomi Kiinteistöt II on Mandatum AM AIFM Oy:n hoitama vaihtoehtorahasto, jonka omaisuudenhoitajana toimii Mandatum Asset Management Oy. Tämä julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen sijoituspäätösten tekemistä on tutustuttava vähintään rahaston avaintietoesitteeseen ja siinä kuvattuun riskiluokitteluun, rahastoesitteeseen sekä sääntöihin.

Asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa
https://www.mandatumam.com/mandatum-am-aifm.