Mandatum AM AIFM Oy

Mandatum AM AIFM Oy

Tällä sivulla esitetään Mandatum AM AIFM Oy:n toimintaan liittyviä asiakirjoja. Sivustolla esitetään sekä sijoittajille että rahaston omistamien sijoituskohteiden vuokralaisille ja muille sidosryhmille osoitettuja tietoja.


Yhteystiedot

Mandatum AM AIFM Oy
c/o MAM PL 1221, 00101 Helsinki
fundservices@mandatumam.com

Mandatum AM AIFM Oy ei tällä hetkellä huomioi sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia kestävyystekijöitä (”PAI”) SFDR 4 artiklan mukaisella tavalla, koska sen sijoituskohteista saadut tiedot eivät ole vielä riittävällä tasolla täyden PAI-ilmoituksen tekemiseen. Mandatum AM AIFM Oy arvioi asemaansa vuosittain ja arvioi parhaillaan kykyään kehittää prosessiaan pääasiallisten haitallisten kestävyystekijöiden huomioimiseen liittyen.

*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla


Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II

Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.9.2023 ja 31.12.2023.

Rahaston tuottotavoite sijoittajille on 8-10 % vuodessa kulujen jälkeen. Mahdollinen kiinteistöjen positiivinen arvonkehitys voi kasvattaa kokonaistuottoa. On kuitenkin huomioitava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Riskien määrä korkean tuottotason kiinteistöissä on luonnollisesti korkeampi, mutta riskejä pyritään tehokkaasti hallitsemaan keskittymällä hyvään salkunhoitoon vahvan ammattilaistiimin tuella.

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.6.2023: 128,8910 (Tuotto-osuuksilla korjattu arvo 142,0510).

MAM_Mandatum_AM_Suomi_Kiinteistö_II_graafi_0523.png

Aikaisempi tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittamiseen liittyy riskejä, ja sijoittajan tulee perehtyä rahastodokumentaatioon, josta löytyvät rahaston täydelliset riskikuvaukset.

  1. Avaintietoasiakirja
  2. Rahastoesite
  3. Rahaston säännöt
  4. Merkintälomake

 


Vain ammattimaisille sijoittajille

Mandatum AM Growth Equity II

Kasvuinvestointeja skaalautuviin Pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin, suomalaisiin yrityksiin keskittyen.

Rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti MAM Growth Equity II Ky (”GE II”) sijoittaa Pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin, jotka ovat ohittaneet start-up-vaiheen. Rahaston sijoituskohteiksi valikoidaan yhtiöitä, jotka hakevat kasvupääomaa yhtiön liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. GE II on toinen vuosikerta MAM:n kasvupääomastrategiasta, joka aloitettiin vuonna 2020. Sijoitusstrategiaa ei ole rajattu tiettyyn teollisuuden alaan, vaikka keskittyykin valikoituihin teemoihin. Keskimääräinen sijoitus kohdeyhtiöön vaihtelee 10 ja 30 miljoonan euron välillä. Huomattavan kokoiset sijoitukset mahdollistavat GE II:n erottumisen verrokeistaan tarjoamalla ratkaisun, johon harva paikallinen toimija pystyy vastaamaan.

Rahaston käytännönläheinen lähestymistapa, yhdistettynä merkittävään sijoituskykyyn ja aktiiviseen yhtiöiden liiketoiminnan tukeen on otettu hyvin vastaan kohdeyhtiöissä. Salkunhoitajana toimivan Mandatum Asset Management Oy:n Private Equity-tiimi on joustava transaktioiden rakenteissa; kohdeyhtiöille on tarjolla useita erilaisia pääomitusvaihtoehtoja, joissa voidaan yhdistellä sopiva rakenne tarjoten uutta kasvupääomaa ja likviditeettiä nykyisille omistajille.

Strategialla on pitkä tausta pohjoismaalaisissa vähemmistösijoituksissa, ja siinä hyödynnetään konsernimme syvää kokemusta yli 30 vuodelta. Tämä pitkäaikainen historia on tuonut laajan verkoston korkealaatuisia suhteita ja kumppanuuksia muiden sijoittajien, hallinnointitiimien ja portfolioyhtiöiden kanssa.Legal disclaimer

Welcome to Mandatum AM AIFM Ltd’s Alternative Investment Funds website

Before you proceed by choosing the right option for you, please take a moment to review and accept the information below.

The investment funds and the information contained on this website are intended solely for prospective investors from the jurisdictions where these investment funds have been passported and authorized for sale. Such jurisdictions are Denmark, Finland, France, Netherlands , Norway, Spain and Sweden. Please note that all funds may not be passported and authorized for sale in all these jurisdictions. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence. Further information is available in the Prospectus or other constitutional document for each fund.

By clicking the Yes below, you accept that you are residing in one of the jurisdictions mentioned herein.

The information contained on this website is provided solely for informational purposes and has no contractual value. It should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of interest in any fund mentioned herein.

If you’re not a resident in one of the jurisdictions mentioned above, we kindly ask you to click No below and contact your sales representative for any specific questions.

Are you resident in one of the jurisdictions mentioned herein:

No