Mandatum AM AIFM Oy

Mandatum AM AIFM Oy

Tällä sivulle esitetään Mandatum AM AIFM Oy:n toimintaan liittyviä asiakirjoja. Sivustolla esitetään sekä sijoittajille että rahaston omistamien sijoituskohteiden vuokralaisille ja muille sidosryhmille osoitettuja tietoja.


Yhteystiedot

Mandatum AM AIFM Oy
c/o MAM PL 1221, 00101 Helsinki
info.kiinteistot@mandatumam.com
+358105813850


Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II

Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Käytettävissämme on Suomen johtava kiinteistötiimi ja leveät henkilöresurssit, mikä mahdollistaa rahaston varojen sijoittamisen myös aktiivista hoitamista ja kehittämistä vaativiin kohteisiin. Emme pelkää tehdä työtä sijoittajiemme puolesta, vaan haemme rahastoomme kohteita parhaalla tuotto-riski-potentiaali -suhteella. Osoituksena vahvasta luottamuksesta sijoitamme rahastoomme myös itse, ja tämän pohjalta sijoittajamme voivat olla varmoja siitä, että haemme aina järkeviä sijoituspäätöksiä. Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.6.2022 ja 30.9.2022.

Rahaston tuottotavoite sijoittajille on 8-10 % vuodessa kulujen jälkeen. Mahdollinen kiinteistöjen positiivinen arvonkehitys voi kasvattaa kokonaistuottoa. On kuitenkin huomioitava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Riskien määrä korkean tuottotason kiinteistöissä on luonnollisesti korkeampi, mutta riskejä pyritään tehokkaasti hallitsemaan keskittymällä hyvään salkunhoitoon vahvan ammattilaistiimin tuella.

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.6.2022: 127,57 (Tuotto-osuuksilla korjattu arvo 138,63).


Mandatum AM Hiilinielukiinteistöt I Ky

Mandatum AM AIFM:n tavoite on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Mandatum AM Hiilinielukiinteistöt I on Ky-muotoinen rahasto, joka on luotu edistämään luonnon monimuotoisuutta ja kasvattamaan hiilinieluja. Rahasto sijoittaa pääasiassa Suomessa sijaitseviin soihin ja muihin hiiltä sitoviin tai luonnon monimuotoisuutta edistäviin maa-alueisiin. Yhdessä kiinteistökohtaisten päästövähennystoimien kanssa rahasto on olennainen osa yhtiön vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Rahastoon voivat sijoittaa myös muut ammattimaiset sijoittajat.

Voit tutustua hiilinielurahastoomme tarkemmin täällä