Mandatum AM AIFM Oy

Mandatum AM AIFM Oy

Tällä sivulla esitetään Mandatum AM AIFM Oy:n toimintaan liittyviä asiakirjoja. Sivustolla esitetään sekä sijoittajille että rahaston omistamien sijoituskohteiden vuokralaisille ja muille sidosryhmille osoitettuja tietoja.


Yhteystiedot

Mandatum AM AIFM Oy
c/o MAM PL 1221, 00101 Helsinki
info.kiinteistot@mandatumam.com


Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II

Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 31.12.2022 ja 31.3.2023.

Rahaston tuottotavoite sijoittajille on 8-10 % vuodessa kulujen jälkeen. Mahdollinen kiinteistöjen positiivinen arvonkehitys voi kasvattaa kokonaistuottoa. On kuitenkin huomioitava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Riskien määrä korkean tuottotason kiinteistöissä on luonnollisesti korkeampi, mutta riskejä pyritään tehokkaasti hallitsemaan keskittymällä hyvään salkunhoitoon vahvan ammattilaistiimin tuella.

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.9.2022: 129,31 (Tuotto-osuuksilla korjattu arvo 140,37).


Mandatum AM Hiilinielukiinteistöt I Ky

Mandatum AM Hiilinielukiinteistöt I on Ky-muotoinen rahasto, joka on luotu edistämään luonnon monimuotoisuutta ja kasvattamaan hiilinieluja. Rahasto sijoittaa pääasiassa Suomessa sijaitseviin soihin ja muihin hiiltä sitoviin tai luonnon monimuotoisuutta edistäviin maa-alueisiin. Yhdessä kiinteistökohtaisten päästövähennystoimien kanssa rahasto on olennainen osa yhtiön vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Rahastoon voivat sijoittaa myös muut ammattimaiset sijoittajat.

Voit tutustua hiilinielurahastoomme tarkemmin täällä

Legal disclaimer

Welcome to Mandatum AM AIFM Ltd’s Alternative Investment Funds website

Before you proceed by choosing the right option for you, please take a moment to review and accept the information below.

The investment funds and the information contained on this website are intended solely for prospective investors from the jurisdictions where these investment funds have been passported and authorized for sale. Such jurisdictions are Denmark, Finland, France, Netherlands , Norway, Spain and Sweden. Please note that all funds may not be passported and authorized for sale in all these jurisdictions. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence. Further information is available in the Prospectus or other constitutional document for each fund.

By clicking the Yes below, you accept that you are residing in one of the jurisdictions mentioned herein.

The information contained on this website is provided solely for informational purposes and has no contractual value. It should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of interest in any fund mentioned herein.

If you’re not a resident in one of the jurisdictions mentioned above, we kindly ask you to click No below and contact your sales representative for any specific questions.

Are you resident in one of the jurisdictions mentioned herein:

No