Merkittävää kasvua Mandatumin lainatuotteissa - hallinnoitavat varat ylittivät miljardin euron rajan

6.10.2023

assets one billion.png

Mandatumin asiakkaille tarjottavien lainatuotteiden hallinnoitavat varat ylittivät syyskuun lopussa miljardi euroa.  Lainatuotteiden omaisuusluokka on huomattava, ja Mandatum kuuluu sen johtaviin toimijoihin Pohjoismaissa.

Lue lisää: Lehdistötiedote 6.10.2023: Mandatumin lainatuotteiden varat ylittivät miljardi euroa

Korkotason nousu on tukenut Mandatumin lainatuotteiden houkuttelevuutta, ja viimeisen neljän vuoden aikana Mandatumin eurooppalaisiin senior-lainoihin sijoittavien lainastrategioiden hallinnoimat varat ovat kasvaneet lähes 600 prosenttia.

Vaihtuvakorkoisuutensa johdosta vakuudelliset senior-lainat eli yksityiset lainat (”leveraged loans”) tarjoavat sijoittajalle matalamman korkoriskin sekä mahdollisuuden salkun hajautuksen parantamiseen. Eurooppalainen senior-lainamarkkina on ei-julkinen markkina, jonne on pääsy vain kyseiselle markkinalle vakiintuneilla institutionaalisilla toimijoilla.

”Miljardin euron ylitys omaisuusluokan hallinnoimissa varoissa on meille merkittävä virstanpylväs. Kasvu kertoo siitä, että sijoittajien kiinnostus lainatuotteita kohtaan on lisääntynyt, ja asiakkaidemme luottamus toteuttamaamme strategiaan on vahvaa”, salkunhoitaja, Head of Leveraged Finance Alexander Gallotti sanoo.

Seniori-lainat ovat huomattava omaisuusluokka jo kokonsa puolesta, ja Mandatum kuuluu sen johtaviin toimijoihin Pohjoismaissa. Lainamarkkina on liikkeeseenlaskijoiltaan myös selkeästi erillinen, eikä tule katetuksi muilla omaisuuslajeilla tai instrumenteilla. Mandatum on tarjonnut asiakkailleen lainatuotestrategioita jo yli seitsemän vuoden ajan, ja yhtiöllä on kokemusta omaisuusluokasta vuodesta 2008 alkaen. Strategioita hallinnoi kokenut salkunhoitotiimi ja sijoituskomitea, joilla on pitkä ja kattava asiantuntijuus laina- sekä korkosijoittamisesta. Tiimiin kuuluvien analyytikoiden lisäksi Mandatumilla on käytössään yhtiön laajat resurssit niin lakiasian-, vastuullisuus- kuin tukitoiminnoissa sekä vuosien varrella rakennetut kontaktiverkostot. Tiimin defensiivinen, mutta samalla tuottohakuinen, lähestymistapa on alusta asti keskittynyt tappioilta suojautumiseen. Perusteellinen luotto- ja ESG-analyysi ovat osa valikoivaa, ns. bottom up -sijoitusprosessia, ja sijoituksia hallinnoidaan aktiivisesti koko niiden elinkaaren ajan.

Lue lisää omaisuusluokasta täältä

”Mandatumin lainastrategioiden tämänhetkinen tuottotaso (Yield-to-maturity) on edelleen absoluuttisella sekä suhteellisella tasolla mielestämme houkutteleva, ja vuoden 2023 tuotto on ollut vahvaa turbulentissakin markkinassa. Tuottotaso puskuroi skenaarioanalyysissamme erittäin hyvin mahdollisia negatiivisia näkymiä esimerkiksi taloudessa ja kohdeyritysten tuloskehityksessä”, Gallotti kertoo.

Lue blogikirjoitus: Miten institutionaalinen ammattisijoittaja valitsee sijoituksia korkosalkkuihinsa?
___________________________________________

Tämä uutiskirje tai tiedote on laadittu vain informaatio- ja markkinointitarkoituksiin, eikä annettuja tietoja voida pitää suosituksena merkitä, pitää tai vaihtaa tiettyjä sijoituskohteita tai toteuttaa muuta sijoitustoimintaa. Mandatum on pyrkinyt varmistamaan esitettyjen tietojen oikeellisuuden, mutta ei takaa tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista.