Mandatum Asset Managementin vuosikertomus 2022 on julkaistu

4.4.2023

Mandatum on julkaissut vuosikertomuksensa ja yritysvastuuraporttinsa 4.4.2023 osana Sampo-konsernin vuosiraportointia osoitteessa https://www.sampo.com/vuosi2022/ suomeksi ja englanniksi.

Samalla julkaistiin myös Mandatum Asset Managementin vuosikertomus 2022 sekä Mandatum Asset Managementin sijoituspalveluyhtiöiden vakavaraisuusasetuksen nojalla vuosittain julkaistavat tiedot 2022. Raportit on julkaistu Mandatum Asset Managementin verkkosivuilla.

Sampo-konsernin vuosiraportointi täydentyy myöhemmin toukokuussa 2023 julkaistavalla vastuullisuusraportilla sekä vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevalla kertomuksella.